Szkolenia

III EDYCJA

Konceptualizacja w terapii poznawczo-behawioralnej
– sformułowanie przypadku w praktyce terapeutycznej

SZKOLENIE
24-25.02.2024 r. (weekend)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tworzeniem konceptualizacji przypadku, która jest równoległym do diagnozy nozologicznej procesem rozumienia psychopatologii pacjenta. Prawidłowe skonstruowanie sformułowania przypadku jest niezbędnym warunkiem, aby praca terapeutyczna była oparta na zidentyfikowanym rdzeniu psychopatologii pacjenta.

PROGRAM SZKOLENIA

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jak okoliczności pojawienia się problemów pozwalają zidentyfikować mechanizm zaburzenia i pomagają w określeniu rdzenia psychopatologii
 • Jak z narracji pacjenta przejść do określenia celów w kategoriach behawioralnych (SMART)
 • Jakie pytania zadawać pacjentowi i od czego to zależy, jak stosować dialog sokratejski, aby uniknąć perswazji
 • Jak dobrze wykonana konceptualizacja pomaga w zarządzaniu relacją terapeutyczną
 • Jak pracować ze skomplikowaną diagnozą (kilka rozpoznań), jak konceptualizacja pomaga ustalić plan pracy terapeutycznej, czyli kolejność interwencji terapeutycznych (aby nie wzmacniać psychopatologii pacjenta)
 • Jak rozpoznać, czy problem pacjenta (mimo diagnozy określonego zaburzenia lub zaburzeń) wymaga pracy z osobowością
 • Jak omawiać z pacjentem jego konceptualizację i jak postępować, kiedy podczas pracy terapeutycznej modyfikujemy ją albo zmieniamy diagnozę
 • Jak odróżnić myśli automatyczne od ruminacji (i dlaczego to ważne)
 • Jak zidentyfikować procesy transdiagnostyczne i jak wykorzystywać to w pracy terapeutycznej
 • Jak włączać do pracy terapeutycznej regulację emocji
 • Jak poradzić sobie, kiedy praca z pacjentem „utknie”
 • Dlaczego diagnoza różnicowa nie wystarczy i dlaczego konceptualizacja jako rodzaj diagnozy idiograficznej („szyta na miarę indywidualnie dla pacjenta”) pozwala osiągać skuteczność terapeutyczną
 • Jak zaburzenia osobowości opisuje ICD-11 i model alternatywny DSM-5
 • Gdzie szukać protokołów terapeutycznych
 • Gdzie szukać informacji o skuteczności metod terapeutycznych i jak z nich skorzystać

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia z poświadczeniem zrealizowania godzin kształcenia ustawicznego, które są wymagane do przedłużenia certyfikatu psychoterapeuty.

Dla kogo? Absolwenci i słuchacze 4-letnich szkół psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
Forma szkolenia: Szkolenie online (Zoom, link do szkolenia wysyłany będzie na adres e-mail uczestnika).

Czas trwania szkolenia: Szkolenie weekendowe (dwa dni – sobota i niedziela) trwające 20 godzin dydaktycznych (od 9.00 do 18.00 z godzinną przerwą obiadową).
Koszt szkolenia: 1400 zł. Szkolenie należy opłacić po 01.01.2024, do 14.02.2024. Faktury będą wysyłane pocztą e-mail po zaksięgowaniu wpłaty.

 

Zapisu mogą Państwo dokonać TUTAJ.

Po otrzymaniu potwierdzenia zaakceptowania szkolenia, prosimy o wniesienie opłaty na konto nr: 69 1140 2004 0000 3902 6293 5804.
Ze względu na limit miejsc liczy się kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość stworzenia listy rezerwowej (informacja na e-mail po wyczerpaniu limitu).

I EDYCJA

Zaburzenia osobowości w ujęciu poznawczo-behawioralnym – modele, rola procesów transdiagnostycznych i regulacji emocji

SZKOLENIE
09.09.2023 r. (sobota)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z charakterystyką zaburzeń osobowości zgodnie z klasyfikacją DSM-5 oraz z modelem alternatywnym i klasyfikacją według ICD-11. Ponadto omówione zostaną modele zaburzeń osobowości w ujęciu poznawczo-behawioralnym oraz metody pracy terapeutycznej.

PROGRAM SZKOLENIA

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jak tworzyć konceptualizację na II poziomie – osobowość jako wyjaśnienie dekompensacji do zaburzeń symptomatycznych (dawna I oś)
 • Jakie modele zaburzeń osobowości w ujęciu poznawczo-behawioralnym są dostępne w literaturze przedmiotu i jak z nich korzystać
 • Jakie znaczenie mają procesy transdiagnostyczne i regulacja emocji w funkcjonowaniu osobowościowym
 • Jak planować pracę terapeutyczną z zaburzeniami osobowości (np. przy współwystępowaniu ChAD i Compleks PTSD)
 • Jak budować relację terapeutyczną z „trudnymi” osobowościami – borderline, narcystyczna i antyspołeczna
 • Jak nie wpadać w pułapkę wzmacniania nieadaptacyjnych strategii z II poziomu konceptualizacji
 • Jakie zaburzenia osobowości obejmuje model alternatywny do DSM-5
 • Jakie zaburzenia osobowości zawarto w klasyfikacji ICD-11
 • Co literatura mówi na temat współwystępowania zaburzeń osobowości z całościowymi zaburzeniami neurorozwojowymi i schizofrenią

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia z poświadczeniem zrealizowania godzin kształcenia ustawicznego, które są wymagane do przedłużenia certyfikatu psychoterapeuty.

Dla kogo? Absolwenci i słuchacze 4-letnich szkół psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
Forma szkolenia: Szkolenie online (Zoom, link do szkolenia wysyłany będzie na adres e-mail uczestnika).

Czas trwania szkolenia: Szkolenie weekendowe (sobota) trwające 10 godzin dydaktycznych (od 9.00 do 18.00 z godzinną przerwą obiadową).
Koszt szkolenia: 800 zł. Szkolenie należy opłacić do 05.09.2023. Faktury będą wysyłane pocztą e-mail po zaksięgowaniu wpłaty.

 

Zapisu mogą Państwo dokonać TUTAJ.

Po otrzymaniu potwierdzenia zaakceptowania szkolenia, prosimy o wniesienie opłaty na konto nr: 69 1140 2004 0000 3902 6293 5804.
Ze względu na limit miejsc liczy się kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość stworzenia listy rezerwowej (informacja na e-mail po wyczerpaniu limitu).

Prowadzenie: dr Izabela Pawłowska