O nas

dr hab. Karolina Zarychta-Zajączkowska

ZADZWOŃ 501-363-196
NAPISZ kazarychta@gmail.com

Dr hab. n. społ. w dziedzinie psychologii, profesor Uniwersytetu SWPS, psycholog (specjalność kliniczna). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog i psychoterapeuta m.in. na oddziałach szpitalnych, w organizacjach pozarządowych i prywatnych instytucjach. Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat psychoterapeuty PTTPB nr 403 oraz certyfikat psychoterapeuty OCTC). Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC). Brała udział w szkoleniach i kursach dotyczących m.in. terapii przetwarzania poznawczego (Cognitive Processing Therapy; CPT), terapii poznawczo-behawioralnej skoncentrowanej na traumie (Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy; TF-CBT), interwencji kryzysowej, terapii dialektyczno-behawioralnej (Dialectical Behavior Therapy; DBT) oraz terapii schematu (Introduction to Schema Therapy Borderline Personality Disorder, moduł zatwierdzony przez International Society of Schema Therapy [ISST]).

Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej i Zdrowia, koordynator specjalności z psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, współpracownik w CARE-BEH Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem (CARE-BEH Center for Applied Research on Health Behavior and Health). Certyfikowany ewaluator technik zmiany zachowania (licencja uzyskana w University College London [UCL]). Autorka publikacji naukowych i wypowiedzi dla mediów z zakresu psychologii i psychoterapii. Recenzuje publikacje w czasopismach naukowych oraz pełni funkcje edytorskie w Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity oraz Applied Psychology: Health and Well-Being. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z psychologią kliniczną i psychologią zdrowia. Jako psycholog i psychoterapeuta pracuje z osobami zmagającymi się z zaburzeniami psychicznymi – szczególnie zaburzeniami lękowymi, odżywiania i nastroju.

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), należącego do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT) oraz European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment (EACLIPT).

dr Izabela Pawłowska

ZADZWOŃ 881-912-408
NAPISZ idpawlowska@gmail.com

 

Dr n. społ. w dziedzinie psychologii, absolwentka psychologii (specjalność kliniczna) w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) we Wrocławiu. Ukończone studia podyplomowe: Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (KCP) w  Krakowie, Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie oraz Przygotowanie Pedagogiczne. 

Ukończone 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej (CTPB) w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center (OCTC) oraz uzyskany certyfikat psychoterapeuty poznawczo–behawioralnego w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczo – Behawioralnej (PTTPB) – nr licencji 440. Certyfikowany superwizor terapii poznawczo-behawioralnej – nr licencji 53. Ukończone szkolenie z terapii schematu (Introduction to Schema Therapy Borderline Personality Disorder, moduł zatwierdzony przez International Society of Schema Therapy [ISST]). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Pracownik Katedry Psychologii Klinicznej i Zdrowia, wykładowca akademicki i adiunkt na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, współpracownik w CARE-BEH Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem (CARE-BEH Center for Applied Research on Health Behavior and Health).  

Praca zawodowa: Prywatna praktyka psychologiczno-psychoterapeutyczna w nurcie poznawczo–behawioralnym. Praca naukowo-dydaktyczna na Uniwersytecie SWPS (w tym kierowanie studiami podyplomowymi Praktyczna diagnoza psychologiczna).

Współpracownicy

mgr Agata Pastuszak

ZADZWOŃ 510-928-283
NAPISZ agata.pastuszak@gmail.com

Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Mgr psychologii (specjalność kliniczna) w trakcie czteroletniego kursu Szkoły Psychoterapii Crescentia, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego (kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej [PTTPB]). Ukończyła Studium Dialogu Motywującego w Polskim Instytucie Dialogu Motywującego, uzyskując tytuł praktyka Dialogu Motywującego.

Doświadczenie naukowe zdobywała współpracując z zespołem Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem (CARE-BEH), działającym przy Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, prowadząc oddziaływania interwencyjne oraz psychoedukacyjne w obszarze psychologii zdrowia. Pracownik dydaktyczny na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rehabilitacji i dialogu motywującego.

W swojej pracy koncentruje się przede wszystkim na poradnictwie psychologicznym, psychoedukacji oraz oddziaływaniach pomocowych w kryzysie. Pracuje z osobami dorosłymi doświadczającymi m.in. sytuacji kryzysowej i trudności w relacjach. Systematycznie dokształca się w obszarach związanych ze zdrowiem psychicznym i psychoterapią. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Aleksandra Sobieska

ZADZWOŃ 603-505-959
NAPISZ kontakt@psychologsobieska.pl

 

Mgr psychologii, diagnosta, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji, nauczycielka akademicka. Obszary jej pracy obejmują psychoterapię poznawczo-behawioralną, diagnozę psychologiczną, poradnictwo psychologiczne oraz pomoc osobom w kryzysie. Pomaga ludziom, którzy doświadczają obniżonego nastroju, lęku, trudności w zakresie odżywiania się czy problemów w relacjach. Wspiera osoby mierzące się z trudnymi wydarzeniami w życiu, pomagając im odzyskać utracone zasoby. Pracuje z młodzieżą od 16 roku życia i osobami dorosłymi.

Swoją prace opiera na założeniach klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej oraz innych metod o udowodnionej naukowo skuteczności (m.in. terapia schematów, dialektyczna terapia behawioralna, terapia akceptacji i zaangażowania).

Ukończyła liczne studia podyplomowe i szkolenia z zakresu psychologii i psychoterapii. Aktualnie jest psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. Pracuje pod regularną superwizją.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w takich placówkach jak Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, XII Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Organizacja „Dolnośląskie Olimpiady Specjalne”, Centrum Pomocy Psychologicznej, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Łozinie, Niepubliczna Szkoła Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem.

Naukowo i dydaktycznie pracuje na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu różnych obszarów psychologii klinicznej i psychoterapii, między innymi z zakresu diagnozy psychologicznej, psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zaburzeń odżywiania czy zaburzeń lękowych.

mgr Jakub Chmura

ZADZWOŃ 510-260-261
NAPISZ jakchmura@gmail.com

Magister psychologii (specjalność kliniczna), terapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Praktycznej Diagnozy Psychologicznej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, nauczyciel akademicki na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, oraz podczas szkoleń organizowanych w Szpitalu Psychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Jest współtwórcą audycji radiowych oraz autorem artykułów poświęconym zaburzeniom psychicznym oraz metodom psychoterapeutycznym w obszarze zdrowia psychicznego. Obecnie zajmuje się także badaniami nad osobowością człowieka w Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi.

Pracuje z osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych, doświadczających kryzysów w życiu osobistym oraz zawodowym. W pracy z pacjentem stosuje narzędzia psychologiczne oraz metody psychoterapeutyczne wywodzące się z paradygmatu poznawczo-behawioralnego a swoją pracę poddaje stałej superwizji. Jako psycholog i psychoterapeuta pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Prowadzi terapię w języku polskim i angielskim.

mgr Ernest Swora

ZADZWOŃ 504-907-840
NAPISZ es.psych1@gmail.com

 

Psycholog w trakcie specjalizacji w psychologii klinicznej (obecnie po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego, przed egzaminem) oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji.

Pracownik Katedry Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrycznego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych. Specjalista diagnozy psychologicznej.

Posiada szerokie doświadczenie w pracy jako psycholog w oddziałach psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Do głównych obszarów zainteresowań praktycznych i naukowych należy terapia oraz rehabilitacja osób z doświadczeniem zaburzeń psychotycznych. Zajmuje się także pracą z osobami zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, lękowymi oraz osobami, które znajdują się w kryzysie emocjonalnym.

Swoją pracę poddaję superwizji.