Superwizje

Słowo „superwizja” pochodzi od angielskiego supervision, a ono z kolei ma swoje źródło w łacinie i oznacza „nadzór”. W praktyce superwizja jest rodzajem kontaktu z praktykującymi psychoterapeutami, który ma im zagwarantować zdobywanie i/lub wzmacnianie zawodowych umiejętności. Te z kolei pozwolą terapeutom bezpiecznie pracować ze świadomością, że nieustająco zapewniają swoim pacjentom najwyższy standard profesjonalnej opieki.

Superwizja jest nieodzowną częścią kształcenia psychoterapeutów, bez względu na model teoretyczny, w którym pracuje terapeuta. Jest to proces, w którym superwizor korzysta ze swojej wiedzy i doświadczenia, aby obserwować przebieg pracy superwizanta, pomagać mu w wyborze odpowiednich strategii i technik. Ta wiedza i doświadczenie superwizora pozwalają mu z dystansu i szerszej perspektywy spojrzeć na proces prowadzonej przez superwizanta terapii. 

W terapii poznawczo – behawioralnej obowiązek superwizji dotyczy nie tylko kształcących się i początkujących terapeutów, ale również terapeutów certyfikowanych. Jest to główne i niezwykle ważne narzędzie służące doskonaleniu umiejętności terapeutycznych adeptów szkół psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Jest ono również niezbędnym warunkiem aktualizacji (co 5 lat) certyfikatu potwierdzającego te kwalifikacje w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Poznawczo – behawioralnym (PTTPB) – dotyczy to zarówno psychoterapeutów, jak i superwizorów. 

Superwizje w naszej Pracowni prowadzi dr Izabela Pawłowska, absolwentka specjalistycznych studiów podyplomowych Szkoła Superwizji Poznawcza – Behawioralnej (certyfikat superwizora-dydaktyka PTTPB nr 53).

Superwizje odbywają się indywidualnie i grupowo, w zależności od preferencji superwizantów.

·      Na superwizje INDYWIDUALNE i GRUPOWE proszę umawiać się telefonicznie (tel. 881 912 408)

Superwizja indywidualna

300 zł (50 minut)

 

Superwizja grupowa

350 zł (niezależnie od liczby uczestników, maksymalnie 5 osób)