Oferta

Obecnie oferta Pracowni psychologii i psychoterapii poznawczo-behawioralnej obejmuje konsultacje i wsparcie psychologiczne, indywidualną psychoterapię poznawczo-behawioralną młodzieży i osób dorosłych oraz diagnozę psychologiczną. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i cennikiem poniżej.

Przyjmujemy tylko osoby dorosłe.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna to forma leczenia wielu zaburzeń psychicznych oraz wsparcia w radzeniu sobie z różnego rodzaju problemami psychologicznymi. Jej skuteczność udowodniona została wynikami wielu badań naukowych. Podejście to opiera się na współpracy terapeuty i pacjenta, ponieważ tylko praca obu stron umożliwia osiągnięcie wspólnie ustalonych celów i zapobiega nawrotom.

W naszej pracy zawsze opieramy się na sprawdzonych naukowo, NAJBARDZIEJ ZALECANYCH I AKTUALNYCH metodach pracy z pacjentem. Dlatego też, poza klasyczną wersją psychoterapii poznawczo-behawioralnej, wykorzystujemy również terapię schematów, terapię dialektyczno-behawioralną, terapię akceptacji i zaangażowania, w których jesteśmy przeszkolone. Podejściem, które stosujemy jest psychoterapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach.

dr hab. Karolina Zarychta-Zajączkowska i dr Izabela Pawłowska: 300 zł (sesja 50 minut)

mgr Aleksandra Sobieska: 200zł (sesja 50 minut)

mgr Agata Pastuszak: 170 zł (sesja 50 minut)

mgr Jakub Chmura: 200 zł (sesja 50 minut); session in English 250 zł

Konsultacje i wsparcie psychologiczne

Forma konsultacyjna sesji psychologicznych oraz wsparcie psychologiczne są skierowane do osób, które mierzą się z różnego rodzaju kryzysami. Mogą być samodzielną formą leczenia lub jedynie wstępem do terapii. W ich trakcie terapeuta ma szansę lepiej zrozumieć pacjenta oraz jego trudności, zdiagnozować obecne problemy oraz wspólnie z pacjentem ustalić plan dalszego działania.200 zł (sesja 50 minut)

dr hab. Karolina Zarychta-Zajączkowska i dr Izabela Pawłowska: 300 zł (sesja 50 minut)

mgr Aleksandra Sobieska: 200zł (sesja 50 minut)

mgr Agata Pastuszak: 170 zł (sesja 50 minut)

mgr Jakub Chmura: 200 zł (sesja 50 minut); session in English 250 zł

Szkolenia

Realizujemy szkolenia z zakresu psychologii klinicznej, psychologii zdrowia i psychoterapii na zamówienie.

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna składa się z wywiadu, obserwacji i/lub użycia różnego rodzaju testów. Może być podstawą ustalenia celów leczenia oraz doboru odpowiedniej jego formy pacjentom chcącym skorzystać z pomocy specjalisty lub pozwolić na zrozumienie własnego zachowania osobom, które nie są zainteresowane współpracą z psychologiem. 

Opinie i zaświadczenia

Wystawienie opinii (np. o braku psychologicznych przeciwwskazań do różnego rodzaju zabiegów chirurgicznych) lub zaświadczenia o korzystaniu z konsultacji, wsparcia psychologicznego lub psychoterapii możliwe jest na wniosek pacjenta.